Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Φίλης: Θα ανοίξουν κι άλλα πολεμικά μέτωπα, πέραν εκείνου τής Ουκρανίας