Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Δεν φτάνει που θα είναι Ο _ Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Σ αγωγός στον κόσμο που περνάει ΤΖΑΜΠΑ από μία χώρα... Σκέτο χαμαιτυπείο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σας !!!