Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε _ Κ Ι _ Ε Μ Ε Ι Σ . . .