Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΞΕΠΛΑΓΗ ΜΕΧΡΙ ΚΙ Η... «ΠΟΝΤΙΚΟΜΑΜΗ», Ο ΚΟΤΤΑΚΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΛΒΑΝΑ !

Η πρόκληση των νεοσύλλεκτων Αλβανών που σχημάτιζαν τον αετό σε στρατόπεδο του Μεσολογγίου επιβεβαιώνει πλήρως τις πληροφορίες που υπάρχουν για τη δράση του αλβανικού αλυτρωτισμού στα Βαλκάνια: Ξεδιπλώνεται αθόρυβα, βάσει σχεδιασμού. Μας κάνει επίσης να αναλογιζόμαστε -για όλους όσοι τυχόν διαβάσατε το σημείωμά μας για τους ισπανόφωνους των ΗΠΑ- τι μπορεί να σημαίνουν στο μέλλον για την εθνική συνοχή και ομοιογένειά μας η έγερση διεκδικήσεων, όπως η αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας ως δεύτερης σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, η κάθοδος αλβανόφωνου μειονοτικού κόμματος στις εκλογές παρέα με το τουρκόφωνο, η απαίτηση έπαρσης της αλβανικής σημαίας όπου ζουν αλβανικοί πληθυσμοί, οι απαιτήσεις για νομοθέτηση ποσόστωσης για την πρόσληψη αλβανόφωνων υπηκόων στο Δημόσιο κ.ά.

Όσοι θεωρούν αυτές τις πληροφορίες υπερβολές...

Η συνέχεια εδώ