Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Πίσω ολοταχώς, προς την Κοινοπολιτεία η αλεπού η Αγγλία...


Περισσότερα, εδώ.