Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Εντοπίσθηκε το τουρκαλβανό - Στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. !!! !!! !!! Έεελεεεοςςς ρέεε !!! !!! !!!


Περισσότερα, εδώ.