Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Φτούουου ! Χάσαμε τη Σόδη, stop.


Περισσότερα, εδώ.