Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Μία ανασκόπησις τής τρεχούσης καταστάσεως – Μάϊος τού 2018: «Έχει πάθει... εγκαύματα 3ου βαθμού ο κώλος μας καί δε βρίσκουμε πουθενά πυροσβεστήρα»


Περισσότερα, εδώ.