Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου


Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 1ον
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 2ον
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 3ον - Η Πτεροφυΐα του Ηνιόχου της Ψυχής.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 4ον - Ο Έρως, ο Αντέρως και η Αυτογνωσία.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 5ον - Η αρχετυπική αδελφοποίησις Απόλλωνος και Διονύσου.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 6ον - Η Συμπαντική Tετρακτύς της Κοσμικής Τραγωδίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 7ον - Τα δώρα του Απόλλωνος Μουσηγέτου.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 8ον - Η «Φιλοσοφική Γεωγραφία του Πλάτωνος».
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 9ον - Η κοινή καταγωγή Τραγωδίας και Κωμωδίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 10ον - Η «Μαντική Μανία» του Απολλοδώρου.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 11ον - Ο Πυθαγόρειος «Καιρός» του «Συμποσίου».
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 12ον - Η πορεία του Αριστοδήμου προς την Αθανασία.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 13ον - Αγαμέμνων και Μενέλαος. Δύο αρχέτυπα της ψυχής.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 14ον - Αυτογνωσία, προϋπόθεσις Πυθαγορείου φιλίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 15ον - Ο ευδαίμων βίος και η ραστώνη των θεών.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 16ον - Η γέννησις του «Κάλλους» στον Κόσμο των Ιδεών.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 17ον - Κάλλος, Συμμετρία, Αλήθεια και Δημιουργία.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 18ον - Η σοφία του Σωκράτους.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 19ον - Η Αιδώς προϋπόθεση Συμπαντικής Ειρήνης.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 20όν - Η Φρόνησις της Αθηνάς Παλλάδος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 21ον - Η Σοφή Μελανίππη και ο Φάνης Έρως.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 22ον - Η Αφροδίτη, ο Διόνυσος και οι μεταμορφώσεις του.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 23ον - Η ανάδυσις του Φάνητος / Έρωτος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 24ον - Ο Έρως / Ήρως προϋπόθεση αθανασίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 25ον - Ουρανία - Πάνδημος Αφροδίτη. Δύο αρχέτυπα ψυχής.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 26ον - Η αρετή της σοφίας του Ουρανίου Έρωτος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 27ον - Ασκληπιός, ο ιατρός του σώματος του σύμπαντος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 28ον - Οι Μούσες Ουρανία και Πολύμνια. Δύο αρχέτυπα αρμονίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 29ον - Κρόνος - Δίας: Η γένεσις της ορατής δημιουργίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 30όν - Η διπλή άγνοια και η αλαζονεία της ψυχής
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 31ον - Αθηνά / Σοφία, αρχέτυπον πολιτικής τέχνης
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 32ον - Η τέχνη του Ηφαίστου και η αρχαία φύσις της ψυχής
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 33ον - Τα δώρα του Ουρανίου Έρωτος
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 34ον - Οι αρετές του Ουρανίου Έρωτος
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 35ον - Η αλήθεια, το έργον του φιλοσόφου Σωκράτους
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 36ον - Ο χρόνος, ως βίωμα ψυχής

(Τα μαθήματα, συνεχίζονται...)