Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ο βωξίτης, γίνεται αλουμίνα και η αλουμίνα γίνεται αλουμίνιο... αλλά απαιτείται πολλή ηλεκτρική ενέργεια. Η αιολική ενέργεια πάντως, μετατρέπεται μια χαρά σε ηλεκτρική...


Περισσότερα, εδώ.