Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ποια η σημασία τής φράσεως «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο»;


Περισσότερα, εδώ.