Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Το τέλος τής Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού - Το 66% σε χέρια ιδιωτών...