Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Κατόπιν προσκλήσεως τού μιζοτάκουλα η επίσκεψη τής σκ@τόγρι@ς...


Άλλη μία ύβρις...