Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: «Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ τής Νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών: Ζήτω, το Έθνος ! Ζήτω, η Πατρίς ! Ζήτω, ο Στρατός !»


Περισσότερα,
εδώ K A I εδώ K A I εδώ K A I εδώ K A I εδώ K A I εδώ.