Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Όλοι στην Εθνοφυλακή, έρχεται ο «Τυφών»...


Περισσότερα, εδώ.