Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ουδέποτε σάς ξεχάσαμε, Ήρωες και Εθνομάρτυρες !!!


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ.