Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Aπό παιδί εισβολέως - εποίκου... «έλλην πολίτης» μέσα σε 6 χρόνια !

Η κυβέρνηση ως γνωστόν, με τον Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/24.03.2010) τροποποίησε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις στους μετανάστες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοίτησαν για έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο να αναγνωριστούν ως Έλληνες πολίτες και να εγγραφούν στα δημοτολόγια.
Τότε η ιστοσελίδα μας, είχε αναδείξει το θέμα και με δύο εργασίες του Λευτέρη Δικαίου (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2010) είχε επισημάνει τα σκοτεινά σημεία του επίμαχου νόμου.
Σε αντίθεση με τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης ότι...

Η συνέχεια εδώ