Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Εν τω μεταξύ... «τα παλλόμενα πέη του Φαμπρ, "ξύπνησαν" τους κοιμισμένους όρχεις των Ελλήνων ανθρώπων της τέχνης που πλέον δεν θα ξύνονται αλλά θα πολεμούν για μία καλύτερη Ελλάδα» (από τούδε και εις το εξής...)


Περισσότερα, εδώ κι εδώ...