Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ανοίγοντας την πόρτα των στρατιωτικών σχολών