Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Ας εστιάσουμε για λίγο στον όρο «σημαίνουσα μορφή» (τού Clive Bell)

According to Bell, there must be one quality which is the essence of Art and without which an object cannot truly be called a work of art. That essential quality he refers to as significant form. Now, what does he mean by "significant form"? How do we know this quality? "Lines and colors combined in a particular way" and "certain forms and relations of forms" that produce the aesthetic emotion are the features of significant form. This is the account that Bell gives.
Notice that Bell does not say anything about the...

Περισσότερα, εδώ κι εδώ