Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Γνωρίζαμε για τις ρίζες τού Τσίπρα... τώρα, μάθαμε και γι' αυτές τού Καμμένου...

Σπουδαῖες πληροφορίες τῶν κομμουνιστικῶν καταβολῶν Καμμένου μᾶς ἔδωσε ἐχθές ὁ θεῖος του ( ἀδερφός τῆς μητρός του Πάνου) κ. Γ. Δερματᾶς σέ ἐκπομπή τοῦ κ. Σ. Χίου ( ΜΑΚVI). Ὁ κ. Δερματᾶς, λοιπόν μᾶς πληροφόρησε πώς :

Ὁ παπποῦς τοῦ Καμμένου, ἀπό τήν πλευρά τῆς μητέρας του,ἦταν ἐαμίτης -ἐλασίτης ἐνεργό μέλος στά γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου 1944 καἰ ἀπό τήν πλευρά τοῦ πατρός του,ὁ ἀδερφός τοῦ παπποῦ τοῦ Καμμένου, ὁ ὑποστράτηγος Καμμένος μαζί μέ τόν Πλαστῆρα , Σαράφη,Τσιγάντε καί ἄλλους "δημοκρατικούς" ἔλαβαν μέρος  στό ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ 1935 ( μία ἀκόμη προσπάθεια τοῦ Ἐλευ. Βενιζέλου γιά διχασμόν τῆς Ἑλλάδος). Ὁ μέν Πλαστῆρας ἔφυγε στό Παρίσι ὁ δέ Καμμένος ζήτησε πολιτικό ἀσυλον στήν κομμουνιστική Βουλγαρία. Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν ὁ Γεώργιος Παπανδρέου τόν ἐπανέφερε στήν χώραν δίδοντάς του ἀμνηστίαν καί τόν ἔκανε πρόεδρον τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου ! 

Γιατί ἆρα γε τέτοια τιμήν σέ κάποιον πού ὄχι μόνον προσεπάθησε νά καταλύσῃ τό πολίτευμα ἀλλά οὐδέ κάν ἔλαβε μέρος στόν πόλεμον τοῦ '40 βρισκόμενος μάλιστα ὅλον τό διάστημα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος, στήν κομμουνιστική Βουλγαρία ἡ ὁποία ἦτο σύμμαχος τῶν Γερμανῶν τοῦ Γ' Ῥάϊχ ; Ἔλα ντέ...

Καί ἀπό τίς δύο πλευρές λοιπόν τῆς καταγωγῆς του,ὁ Καμμένος ἔχει...

Η συνέχεια  εδώ

------------------------

Το είδαμε πρώτα εδώ: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ»