Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Καμίνης μαλάκα μου. Καμίνης. Καμ - ίνης (για τα επίθετα σε -ίνης, σάς έχουμε πη άλλη φορά, αλλά μάς γράψατε στ' @ρχίδι@ σας... τι να ξαναλέμε... τα γνωστά...)


Περισσότερα, εδώ.
Διαβάστε κι εδώ.