Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Απλώς, άλλο επίπεδο... Κάντε μια «βόλτα» πρώτα από το 48:50 μέχρι το 50:30 τού video. Αυτή είναι σήμερα η Λευκή Φυλή στη Ρωσία κυρίες και κύριοι. Τι να λέμε... Πηγαίνετε και από το 59:45 μέχρι το 1:03:10... Αυτοί είναι οι Ρώσοι που... «ξινίζουν» στη «νεοραγιαδοελίτ» των Αθηνών. Απολαύστε τώρα και λίγο Bizet, Tchaikovsky, Mascagni, Mozart... Ουφ ! Λίγο αέρα πια... Καλή σας διασκέδαση !


00:30 Хворостовский, куплеты Эскамильо, “Кармен”, Бизе | Hvorostovsky “Toreodor Song” from “Carmen” Bizet
06:33 Гаранча, хабанера “Кармен”, Бизе | Garanca Habanera “Carmen” Bizet
12:08 Хворостовский, ария Роберто, “Иоланта”, Чайковский | Hvorostovsky aria of Roberto, Tchaikovsky “Iolanta”
15:31 Интермеццо из оперы Масканьи, “Сельская честь”| Orchestral Intermezzo from “Cavelleria Rusticana”, Mascagni
19:23 Гаранча, ария Сантуццы, “Сельская честь” Масканьи | Garanca, aria of Santuzza, “Cavelleria Rusticana”, Mascagni
23:52 Гаранча, Хворостовский, дуэт Альфио и Сантуццы, “Сельская честь”, Масканьи | Garanca, Hvorostovsky duet of Alfio and Santuzza, “Cavelleria Rusticana”, Mascagni
31:10 Хворостовский, ария графа Ди Луна, “Трубадур” Верди | Hvorostovsky aria of Count Di Luna “Il Trovatore”, Verdi
37:28 Хворостовский, ария Альфонсо, “Фаворитка”, Доницетти | Hvorostovsky aria of Alfonso “La Favorita”, Donizetti
44:53 Гаранча, Хворостовский, дуэт Ганны и Данило, “Веселая вдова”, Легар | Garanca, Hvorostovsky duet of Hanna and Danilo ,“Merry Widow”, Lehar
50:46 Гаранча, ария из сарсуэлы “Дочери Зеведея”, Р. Чапи | Garanca aria from Zarzuela “Daughters of Zebedeo” by R. Chapí
56:37 Гаранча, Хворостовский, дуэт Церлины и Дон Жуана, “Дон Жуан”, Моцарт | Garanca, Hvorostovsky duet of Zerlina and Don Giovanni “La ci darem la mano”, “Don Giovanni”, Mozart
1:03:10 Хворостовский, русская народная песня “Прощай, радость” | Hvorostovsky Russian Folk Song “Farewell, Joy” “Proshchai, Radost’”:
"Farewell, happiness, my life,
I know you go around without me
It means we must part;
I won't see you any more
Dark little night! Ah, but I can not sleep!
I myself don't know why
You, dear little girl, ...
You alone disturb me,
You alone deprived me of rest.
(refrain; Dark etc)
Remember, remember that May day,
My dear one and I went to swim.
We sat on the sand,
On the yellow, the soft sand.
Dark little night! Ah, but I can not sleep..."