Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Τι είναι «αυτό» που συγκρατεί τις δυνάμεις τής ανομίας και τής διάλυσης;Περισσότερα,
εδώ κι εδώ.
(για σοβαρή μελέτη)