Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Ψυχικά χαρακτηριστικά του Μεσογειακού φυλετικού τύπου


Περισσότερα, εδώ.