Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Απλούστατον! Διότι μάς λοβοτόμησαν, ολικώς, ως ακραιφνείς μαλάκες...