Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΑΝΟΜΙΑ/max ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ (ΤΑΞΗ--ΧΡΟΝΟΣ-->ΑΤΑΞΙΑ) Ή... ΕΞΕΛΙΞΗ;


Περισσότερα, εδώ.
Περί ανομίας, διαβάστε εδώ. Κατόπιν, διαβάστε κι αυτό:


καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· 
τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· 
καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ·
Πηγή

Συνεχίστε τώρα,
εδώ κι εδώ.


Περί κοινωνικής εντροπίας, εντροπίας / πληροφορίας, εξελίξεως και πολυπλοκότητος, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ.