Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Στην Κίνα είχε πάη ο Ψι - ψινάκης...