Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, έργο τού Σωσίου* - Ο Αχιλλεύς επιδένει την πληγή του Πατρόκλου, χρησιμοποιώντας την τεχνική τής «σταχυοειδούς περιδέσεως τραύματος με δύο επιδέσμους». Ελάχιστοι σημερινοί χειρουργοί είναι εις θέσιν να κάνουν μία τόσο δύσκολη περίδεση...


Κύλιξ ύψους 10 εκ. και διαμέτρου 32 εκ. Τού 500 π.Χ. περίπου. Berlin, Antikenmuseen

Στην εξωτερική όψη της κύλικας ο Ηρακλής οδηγείται στον Όλυμπο. Στο εσωτερικό ο Αχιλλέας επιδένει το τραύμα του Πάτροκλου.

Ο Πάτροκλος κάθεται οκλαδόν στην ασπίδα του, με τεντωμένο το αριστερό του πόδι προς το πλαίσιο του μεταλλίου, αποδίδοντας μ' αυτόν τον τρόπο ταραχή και πόνο. Έχει βγάλει το κράνος του κι έχει ξεκουμπώσει το θώρακά του. Στο κεφάλι του φοράει ένα ελαφρύ σκουφί, που το φορούσαν κάτω από το κράνος. Δίπλα στο δεξιό πόδι του διακρίνεται ένα βέλος· προφανώς είναι αυτό που προξένησε το τραύμα. Από το ανοιχτό στόμα διακρίνονται τα δόντια του, δείγμα του πόνου που υποφέρει.

Και οι δύο άντρες είναι συγκεντρωμένοι σ' αυτό που κάνουν. Ο Σωσίας επιμένει και στην παραμικρή ανατομική λεπτομέρεια και στις λεπτομέρειες της διακόσμησης των όπλων και του σκουφιού του Πάτροκλου. Τα ορθάνοιχτα μάτια των ηρώων προοιωνίζουν μεταγενέστερες και πιο ρεαλιστικές αποδόσεις των ματιών, ανοίγοντας το περίγραμμά τους και τοποθετώντας την κόρη κοντά στο δακρυικό πόρο.

Ο ζωγράφος χρησιμοποίησε λευκό για τον επίδεσμο και τα για τα δόντια του Πάτροκλου, ενώ τα ρόδια που κρατούσε μια από τις θεές στην εξωτερική όψη είναι ανάγλυφα.


* Ο Σωσίας ήταν αρχαίος Θράκας, ειδικός στα λατομεία, τον οποίο ο Νικίας είχε διορίσει ως επιστάτη στα Μεταλλεία Λαυρίου.
Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ο Νικίας πλήρωσε ένα εκπληκτικό για την εποχή του ποσό για να αγοράσει τον Σωσία. Για παράδειγμα, μια δραχμή ήταν τότε το μεροκάματο ενός εργάτη, ενώ η τιμή ενός σκλάβου ανέρχονταν στις 150 ως 200 δραχμές. Προφανώς ο Νικίας ήταν τόσο πεπεισμένος για τις ικανότητες του Σωσία που προθυμοποιήθηκε να πληρώσει ένα τάλαντο που ισοδυναμούσε με 6.000 δραχμές, για να τον αγοράσει. Ο Νικίας επιφόρτισε τον Σωσία με την επόπτευση όλων των εργασιών στο μεταλλείο του Λαυρίου και του έδωσε να διατάζει 1000 σκλάβους για την δουλειά. Για αντάλλαγμα, ο Σωσίας υποχρεώθηκε να αποδίδει 1000 οβολούς καθημερινό καθαρό κέρδος, δηλαδή έναν οβολό για κάθε σκλάβο.