Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Όταν υπήρχαν Ε λ λ η ν ί δ ε ς ...


Περισσότερα, εδώ.