Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

"You don't believe me", ε; "You don't undestand it"... Καλά...Όλα Θα Έχουν Αίσιο Τέλος
Δεν με πιστεύεις
Μπορώ να το πω από τα μάτια σου
Υπάρχει ένα είδος μαγείας
Στα ψέματα σου

Συνήθιζα να λέω ότι το σήμερα
Είναι σαν το αύριο
Μην το υποτιμάς για την αλήθεια

Έπρεπε να ξέρω
Έπρεπε να ξέρω
Έπρεπε να ξέρω πώς
Έπρεπε να ξέρω
Έπρεπε να ξέρω ως τώρα
Αλλά τώρα

Όλα θα έχουν αίσιο τέλος1
Όλα θα έχουν αίσιο τέλος

Δεν το καταλαβαίνεις
Μπορώ να το πω από το χαμόγελό σου
Υπάρχει ένα είδος ελευθερίας
Στα ψέματα σου

Πάντα έλεγα ότι το σήμερα
Είναι σαν το αύριο
Μην το υποτιμάς για την αλήθεια

Έπρεπε να ξέρω
Έπρεπε να ξέρω
Έπρεπε να ξέρω πώς
Έπρεπε να ξέρω
Έπρεπε να ξέρω ως τώρα
Αλλά τώρα

Όλα θα έχουν αίσιο τέλος
Όλα θα έχουν αίσιο τέλος

Όλα θα έχουν αίσιο τέλος
Όλα θα έχουν
Θα έχουν
Όλα θα έχουν αίσιο τέλος

Όλα θα έχουν αίσιο τέλος
Όλα θα έχουν αίσιο τέλος
Όλα θα έχουν αίσιο τέλος
Όλα θα έχουν
Θα έχουν
Όλα θα έχουν αίσιο τέλος


1. Είναι ιδιωματισμός. Κυριολεκτικά σημαίνει "Όλα θα έρθουν τριαντάφυλλα"