Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

«Πύρρειος» η νίκη τού Ερντογάν λέει ο Κιτσίκης


Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σημ.: Κατ' απαίτηση του κ. Κιτσίκη, η συνέντευξη δημοσιεύεται σε πολυτονικό. Για ενδεχόμενα προβλήματα απεικόνισης σε ορισμένους browsers, ζητούμε την κατανόηση των αναγνωστών

—Τί ακριβῶς συμβαίνει στὴν γείτονα αὐτὸν τὸν καιρὸ σύμφωνα μὲ τὴν ἐκτίμησή σας; «Ἐνίκησε» ἤ «ἔχασε» μακροπρόθεσμα ὁ Ἔρντογαν μετὰ τὴν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα πραξικοπήματος καὶ ποῖες οἱ αἰτίες ποὺ εξεδηλώθη αὐτό;

Ὄχι μόνον ἔχασε ὁ Ἔρντογαν ἀλλὰ καὶ ἔσκαψε τὸν λάκκο του. Οὐδεὶς δύναται νὰ ἀντισταθῇ στὶς ΗΠΑ παρὰ μόνον ἐὰν ἐξασφαλίσῃ τὴν ὑποστήριξη ἄλλης Μεγάλης Δυνάμεως, βασικὰ τῆς Ῥωσίας σήμερα. Καὶ οἱ ΗΠΑ εἶναι αὐτὲς ποὺ ὑποκίνησαν τὸ πραξικόπημα ἐνῷ ἡ Ῥωσία δὲν εἶναι διατεθειμένη νὰ προχωρήσῃ πέραν ἑνὸς σημείου, δυσαρεστῶντας τὶς ΗΠΑ μὲ τὶς ὁποῖες διαπραγματεύεται μία Νέα Γιάλτα.

Περισσότερα, εδώ