Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Έτσι θα... μπάρωμεν την Μπόλιν; Με τις βοθρολουμπεναρίες;


Περισσότερα, εδώ.