Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Πολυτιμότατο συλλεκτικό video - Η _ Π Α Ρ Α Π Ο Ι Η Σ Η του λόγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου εις την Ώπιν (Ο _ ΔΗΘΕΝ «όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου»)Περισσότερα, εδώ.
Ακούστε δε καμιά δεκαριά φορές από το 11:55 μέχρι και το 12:45 τού video, για εμπέδωση!