Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ο πανάθλιος και π ρ ό σ τ υ χ ο ς ρόλος τής Αγγλίας στα Σεπτεμβριανά τού 1955Όλοι στο κόλπο... Όλοι ! Ο - ΛΟΙ...

Από το 4:24 μέχρι το 7:32 τού video
Για να ξέρετε το ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ...
Με... μα - θη - μα - τι - κή ακρίβεια.
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν α...