Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Έχουμε πη κι άλλη φορά ότι, υπάρχουν Γυναίκες και... γυναίκες: Άλλο πράγμα επί παραδείγματι οι Χριστιανές τής Συρίας κι άλλο το... πουταναριό τής Δύσεως !