Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

«Ὁ ἀγῶνας δέν γίνεται γιά τόν ἑλληνικό λαό, ἀλλά γιά τό ποιό κατεστημένο θά ἐξουσιάση, στό μέλλον, τόν ἑλληνικό λαό» ! Φίλοι ΠΑΚ, Μόναχο - 1971


Περισσότερα, εδώ.