Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

American politics


Πηγή: «Μαύρος Κρίνος»
Κάντε μια «βόλτα» κι από εδώ...