Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Μα, πώς κάνει έτσι η φοιτητριούλα; Απλές πολυπολιτισμικές πεολειχίες ήταν...
Περισσότερα, εδώ κι εδώ.
Μια χαρά τα λέει αυτός εδώ...