Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ακόμη και την Εύβοια (!!!) διεκδικούν οι φίλοι των πολιτικών μας, οι Τούρκοι...


Περισσότερα, εδώ.