Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Ποιος ήταν ο Δημήτριος Μάξιμος;

Αισθητική ΣΥΡΙΖΑ - 1


Περισσότερα, εδώ.


Αισθητική ΣΥΡΙΖΑ - 2