Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Κατά τούς Εβραίους…. «Θεία Δίκη» ό σεισμός στήν Ιταλία....!!!! ...διότι η Ιταλία δέν αναγνώρισε την προαιώνια σχέση τών Εβραίων μέ τήν Ιερουσαλήμ...!!!!


Το είδαμε εδώ.