Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Χρωστoύσα ένα δάνειο ύψους 300.000 ευρώ (με τις προσαυξήσεις πήγε 720.000 ευρώ), αλλά σάς είχα, σάς έχω και θα σάς έχω ες αιεί (όλους / όλες) χεσμένους !


Περισσότερα, εδώ.