Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

«Το παίζει τρελλίτσα» ο ΣΤΥΓΝΟΣ πολιτικός Α Π Α Τ Ε Ω Ν Axel - Texas...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.