Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Μια πρόστυχη λουμπεναρία, καταδυναστεύει έναν μαλακισμένο «λαό» / εσμό...Περισσότερα, εδώ.