Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Υποκλινόμεθα στον ηρωϊκώς μαχόμενο Συριακό Λαό !!!


Περισσότερα, εδώ.