Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΤΗΣ ΤΣΙΠΡΟ(Β)ΟΥΛΗΣ


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.