Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

«Εγώ, απλά, την υπηρεσία μου έκανα»Αν κάνης ΚΙ ΕΣΥ φίλη / φίλε αναγνώστη αυτά που πρέπει, η χώρα θα απαλλαγή από όλα αυτά που τη μαστίζουν, που περιγράφονται εδώ κι εδώ. Γνωρίζεις Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ το τι ο φ ε ί λ ε ι ς να πράξης. Γνωρίζεις. Γνωρίζεις... Απλά, πράξε το !"Εάν σπαταλάς όλη σου την ώρα προσπαθώντας, τότε το μόνο που πράττεις είναι να προσπαθείς. Γι' αυτό μην προσπαθείς.
Πράξε."
("If you spend all your time trying, then all you're doing is trying. So don't try.
Just do.")

Αθάνατε Bukowski...