Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Άγιε Νικόλαε, προστάτευε την Ελλάδα ΜΑΣ...