Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Συνεχίζεται Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Τ Α Τ Α η Ε Ι Σ Β Ο Λ Η στο κ ω λ ο χ α ν ε ί ο της ΑΝΘ - Ε λ λ η ν ι κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς Σ Ο Υ ραγιαδάκε μου... Εντάξει; ΟΚ;


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.